พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th