พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th