พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 32
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 29 32
www.tmd.go.th