พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เพชรบูรณ์   อากาศหนาว 15 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ราชบุรี   อากาศเย็น 19 33
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 20 30
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 21 32
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
ระยอง   อากาศเย็น 20 32
www.tmd.go.th