พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th