พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
www.tmd.go.th