พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th