พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
www.tmd.go.th