พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เพชรบูรณ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 35
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th