พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th