พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 37
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 33
www.tmd.go.th