พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 33
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 31
www.tmd.go.th