พยากรณ์อากาศ 13 ก.ค. 63
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
www.tmd.go.th