พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 33
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 30
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 31
www.tmd.go.th