พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 31
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th