พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 32
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
สมุทรสงคราม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สมุทรสาคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th