พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 18 32
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th