พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th