พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 35
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th