พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 63
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th