พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th