พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศหนาว 14 29
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 23 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th