พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 34
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th