พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงราย   อากาศเย็น 19 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 32
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 22 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th