พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th