พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 21 31
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th