พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
เชียงราย   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th