พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 25 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th