พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 23 41
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 42
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 29 39
พระนครศรีอยุธยา   ท้องฟ้าโปร่ง 27 38
สมุทรสงคราม   ท้องฟ้าโปร่ง 28 36
สมุทรสาคร   ท้องฟ้าโปร่ง 28 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th