พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พระนครศรีอยุธยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
สระบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
สิงห์บุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อ่างทอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th