พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th