พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 34
ลำปาง   อากาศเย็น 17 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 36
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th