พยากรณ์อากาศ 13 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 31
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 34
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th