พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
ลำปาง   ท้องฟ้าโปร่ง 17 38
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 22 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 19 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th