พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th