พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 19 35
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 38
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th