พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th