พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 10 31
เชียงใหม่   อากาศหนาว 12 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 34
นครสวรรค์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th