พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th