พยากรณ์อากาศ 23 ต.ค. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สุโขทัย   อากาศเย็น 25 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 100 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th