พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
สุโขทัย   อากาศเย็น 16 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
นนทบุรี   อากาศเย็น 20 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th