พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 23 41
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
สุโขทัย   ท้องฟ้าโปร่ง 27 42
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 41
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th