พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th