พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
เชียงราย   ท้องฟ้าโปร่ง 20 39
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 42
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 40
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th