พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th