พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th