พยากรณ์อากาศ 26 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th