พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th