พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงใหม่   อากาศหนาว 13 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 29
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 21 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 30
www.tmd.go.th