พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th