พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 23 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 31
www.tmd.go.th