พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 34
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 34
ราชบุรี   อากาศเย็น 20 34
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th