พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 31
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 31
www.tmd.go.th