พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 61
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 31
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 30
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 31
นครปฐม   อากาศเย็น 21 29
www.tmd.go.th