พยากรณ์อากาศ 21 มี.ค. 61
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครปฐม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th