พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th