พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 21 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th