พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th