พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th