พยากรณ์อากาศ 16 พ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th