พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th