พยากรณ์อากาศ 21 มี.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
นครปฐม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th