พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 37
สมุทรสงคราม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th