พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 34
ชุมพร   อากาศเย็น 22 32
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th