พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
นครปฐม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th