พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ชุมพร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th