พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ชุมพร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th