พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 31
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 32
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 22 33
เลย   อากาศเย็น 20 28
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
อุดรธานี   อากาศเย็น 20 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th