พยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th