พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 41
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 40
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 29 39
สมุทรปราการ   ท้องฟ้าโปร่ง 28 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 28 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th