พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 35
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 27 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th