พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 23 38
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 29
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th