พยากรณ์อากาศ 21 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 31
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
สมุทรปราการ   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 31
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th