พยากรณ์อากาศ 18 ก.ค. 61
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 30
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 30
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th