พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 17 24
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝน 20 % ของพื้นที่ 26 29
www.tmd.go.th