พยากรณ์อากาศ 29 มี.ค. 63
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 25 39
เลย   มีเมฆบางส่วน 21 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 26 33
www.tmd.go.th