พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th