พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 60
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 33
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 23 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครปฐม   อากาศเย็น 21 33
www.tmd.go.th