พยากรณ์อากาศ 23 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 28 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th