พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 30
www.tmd.go.th