พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สมุทรปราการ   อากาศเย็น 22 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th