พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th