พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สมุทรปราการ   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 32
www.tmd.go.th