พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 26 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th