พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th