พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th