พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th