พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th