พยากรณ์อากาศ 28 เม.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 37
www.tmd.go.th