พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th