พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 31
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
สมุทรสาคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th