พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 31
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 30
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th