พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 62
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th