พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th