พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 25 31
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th