พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
สมุทรปราการ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
นราธิวาส   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
สงขลา   ท้องฟ้าโปร่ง 25 33
www.tmd.go.th