พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 35
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th