พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร ท้องฟ้าโปร่ง 24 28
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
นราธิวาส คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th