พยากรณ์อากาศ 01 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th