พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
สมุทรปราการ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
นราธิวาส คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 32
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 28
www.tmd.go.th