พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 18 33
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th