พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
เชียงราย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 25 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th