พยากรณ์อากาศ 15 ส.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 31
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 27 32
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th