พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ปทุมธานี   อากาศเย็น 20 33
นนทบุรี   อากาศเย็น 20 33
สมุทรสาคร   อากาศเย็น 20 31
ชลบุรี   อากาศเย็น 21 33
ระยอง   อากาศเย็น 20 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 19 29
www.tmd.go.th