พยากรณ์อากาศ 27 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ปทุมธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 38
นนทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 36
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ระยอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th