พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 27 29
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th