พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th