พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th