พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
ปทุมธานี   ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
นนทบุรี   ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 32
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 26 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th