พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 32
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th