พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศเย็น 16 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 31
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th