พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th