พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th