พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 37
พัทยา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th