พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 35
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
www.tmd.go.th