พยากรณ์อากาศ 23 ก.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th