พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th