พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th