พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th