พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th