พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th