พยากรณ์อากาศ 31 มี.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th