พยากรณ์อากาศ 15 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 25 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th