พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 23 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th