พยากรณ์อากาศ 26 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 38
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 32
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th