พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th