พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th