พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 19 36
น่าน   ท้องฟ้าโปร่ง 18 36
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 31
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th