พยากรณ์อากาศ 02 มิ.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th