พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 32
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 23 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th