พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 27 32
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 23 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 36
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th