พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สมุทรปราการ   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สระแก้ว   อากาศเย็น 22 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 32
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 30
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 21 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th