พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 25 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 23 35
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th