พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 20 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 19 31
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
www.tmd.go.th