พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th