พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 32
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พัทยา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 31
www.tmd.go.th