พยากรณ์อากาศ 03 มิ.ย. 63
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th