พยากรณ์อากาศ 09 ธ.ค. 62
นครราชสีมา   อากาศหนาว 13 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 19 29
พระนครศรีอยุธยา   อากาศหนาว 17 29
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 16 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 17 31
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 16 30
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 29
www.tmd.go.th