พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th