พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 32
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 23 36
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th