พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th