พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ฉะเชิงเทรา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th