พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝน 60 % ของพื้นที่ 26 33
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝน 40 % ของพื้นที่ 25 31
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 30
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th