พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th