พยากรณ์อากาศ 24 ส.ค. 62
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 34
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th