พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงราย   อากาศหนาว 15 32
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 20 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th