พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
จันทบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th