พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th