พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ตราด   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
จันทบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th