พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th