พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th