พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 21 29
www.tmd.go.th