พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th