พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 22 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ราชบุรี   อากาศเย็น 22 33
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 22 32
นครปฐม   อากาศเย็น 22 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th