พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 60
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 35
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 30
www.tmd.go.th