พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 35
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 35
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
www.tmd.go.th