พยากรณ์อากาศ 24 ก.พ. 61
อุตรดิตถ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th