พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th