พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th