พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th