พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
ระยอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 31
ปราจีนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th