พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 13 27
สุรินทร์   อากาศเย็น 15 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 31
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th