พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th