พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th