พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สมุทรสงคราม   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สมุทรสาคร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th