พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th