พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 34
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th