พยากรณ์อากาศ 23 ก.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สมุทรสงคราม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สมุทรสาคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 30
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th