พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th