พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 28
www.tmd.go.th