พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th