พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 29
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th