พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th