พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝน 70 % ของพื้นที่ 20 26
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 22 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 34
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 30
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th