พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 23 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 22 34
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 21 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 20 36
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 22 35
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 35
www.tmd.go.th