พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
ชุมพร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
นครศรีธรรมราช   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 33
สุราษฎร์ธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 34
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 22 33
หาดใหญ่   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th