พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th