พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 36
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th