พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
พัทลุง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th